Lapsilähtöistä ja luonnonläheistä varhaiskasvatusta kodinomaisessa ryhmiksessä TERVAKOSKELLA

Varhaiskasvatuksemme tavoite on iloinen ja touhukas lapsi, itseään ja muita kunnioittava ryhmän jäsen. Toiminnassa huomioimme lasten toiveet ja kannustamme luovuuteen! Sovellamme leikkipedagogiikkaa sosiaalisten taitojen opettelussa.

Nuppula on Tervakoskella toimiva yksityinen ryhmis, hyvällä sijainnilla lähellä muita palveluja. Kodinomainen leikkiympäristö ja pysyvä henkilökunta muodostavat lapselle turvallisen hoitopäivän. Hyödynnämme lähiluontoa ja lähipalveluita osana päivähoitoa ja valmistamme kotiruuan paikan päällä itse. Opimme uutta, tutkien, leikkien, liikunnan, taiteen ja musiikin kautta. Käytämme lasten suosimia, elämyksellisiä työskentelymenetelmiä lapsen itsetunnon, ystävyyssuhteiden ja luovien leikkien tukemiseen.

HUOM! Nuppula lopettaa toimintansa kesään 2019 mennessä. Nuppulan henkilökunta ja lapset jatkavat toimintaa uusissa tiloissa Nuppulan naapurissa Ryhmäpäiväkoti Leimussa kesällä 2019. Lisätietoa Leimun kotisivuilta:


NUPPULAN TOIMINTA

Nuppulan päivittäisessä toiminnassamme korostuvat leikin riemu, ystävyyssuhteet ja kiireettömyys. Pienemmässä lapsiryhmässä pystymme huomioimaan jokaisen lapsen yksilönä ja pidämme tärkeänä ennakoivaa kasvatusta kiusaamisen ehkäisemiseksi. Yhteisleikkien avulla jokainen lapsi saa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. Nuppulassa ristiriitatilanteet sovitellaan miniverson sovittelumenetelmällä, jolla tuetaan lapsen itseilmaisua ja tunteiden säätelyä. Vietämme paljon aikaa luonnossa elämyksellisin metsäretkin ja kannustamme lapsia luovuuteen sekä mielikuvituksellisiin satuseikkailuihin.

PALVELUT JA HENKILÖKUNTA

Nuppula tarjoaa kodinomaista hoitoa Janakkalan, Lopen ja Hämeenlinnan alueilla asuville lapsiperheille. Yksityinen varhaiskasvatus on Janakkalan kunnan valvomaa ja sitä koskee samat turvallisuus-, hygienia- ja tilasäädökset kuin kunnallistakin varhaiskasvatusta.

Esikouluikäiselle lapselle järjestämme normaalin päivähoidon Nuppulassa aamuisin ja iltapäivisin esikouluajan ulkopuolella. 6-vuotiaat käyvät esikoulua aivan Nuppulan vieressä sijaitsevassa Kettukallion päiväkodin esikouluryhmässä. Huolehdimme lapsen kuljetukset päiväkodin ja esikoulun välillä päivittäin. Näin lapsi saa pitää tutun ja turvallisen päivähoitopaikan Nuppulassa ja samalla tutustua uusiin kavereihin esikoulussa.

Ryhmässämme toimii lastentarhanopettaja ja ammattitaitoaan ylläpitävä henkilökunta. Olemme kiinnostuneita ajankohtaisista varhaiskasvatusasioista ja hyödynnämme omaa harrastuneisuutta (musiikkia, taidetta ja erityiskasvatusta) osana monipuolista varhaiskasvatustoimintaa.

Nuppula Facebookissa! facebook.com/ryhmapaivakoti.nuppula.tervakoski